To­tal ned­t­ur

BT - - SPORTEN -

I MODVIND Da Chri­sti­an Erik­sen i sep­tem­ber skrev un­der på en ny fi­re­årig kon­trakt, var det til be­gej­string fra Spurs-fans ver­den over. To må­ne­der ef­ter hag­ler kri­tik­ken over Tot­ten­ham-dan­ske­ren. For­an re­kord­man­ge 85.512 til­sku­e­re på Wem­bley skuf­fe­de Chri­sti­an Erik­sen og Tot­ten­ham i af­tes mod ty­ske Le­ver­ku­sen i et Cham­pions Le­ague-op­gør, hvor of­fen­si­ven igen hal­te­de for Tot­ten­ham. Den of­fen­siv, som Chri­sti­an Erik­sen er ud­set til at va­e­re ar­ki­tek­ten bag, men som i bå­de Cham­pions Le­ague og den hjem­li­ge liga sky­der med løst kr­udt i den­ne sa­e­son. Det ud­nyt­te­de Le­ver­ku­sen til at nap­pe en 1-0-sejr og over­ta­ge Tot­ten­hams an­den­plads i Grup­pe E.

»Chri­sti­an Erik­sen lig­ner en mand ude af form,« kon­sta­te­re­de Pre­mi­er Le­ague-iko­net og nu­va­e­ren­de fod­bol­d­eks­pert An­dy Town­send un­der kam­pen til bri­ti­ske BBC.

Med ba­re 71 pro­cent vel­lyk­ke­de af­le­ve­rin­ger i kam­pen og en promp­te ud­skift­ning ef­ter Le­ver­ku­sens fø­rings­mål 25 mi­nut­ter før tid blev det end­nu en af­ten til glem­me­bo­gen for Erik­sen, der ef­ter­hån­den må se sin start­plads i Tot­ten­ham va­e­re i fa­re.

Sid­ste sa­e­son blev det til mas­ser af bå­de mål og op­la­eg, mens ef­ter­å­ret fort­sat er uden Tot­ten­ham­mål fra Erik­sens støv­ler. Mod Tot­ten­ham for­søg­te han sig med to god­kend­te for­søg fra di­stan­cen uden dog at sa­et­te ty­sker­nes ke­e­per på over­ar­bej­de. Fru­stra­tio­nen vok­ser I ste­det ser fan-fru­stra­tio­ner­ne ud til at vok­se.

»Så rin­ge. Jeg har set al­le vo­res kam­pe i de se­ne­ste 12 må­ne­der, og vi har ik­ke en Plan B. Er­stat Erik­sen med hvem som helst, der vil vin­de,« lød det fra Spurs-fa­nen To­ny Pa­te­man, som den vel­be­søg­te BBC-li­ve­blog frem­ha­e­ve­de i af­tes, da Chri­sti­an Erik­sens ind­sats (el­ler man­gel på sam­me) var et af te­ma­er­ne.

Med 0-1-ne­der­la­get til Le­ver­ku­sen har Tot­ten­ham blot sco­ret tre mål i si­ne se­ne­ste seks kam­pe, og der­med er den hvid­blu­se­de Lon­don-klub langt fra den hy­pe og op­ti­mis­me, der sid­ste sa­e­son be­ge­sjtre­de he­le fod­bold­ver­de­nen. I ste­det er Chri­sti­an Erik­sen og co. ved at gra­ve sig ned i et hul, der kan be­ty­de et tid­ligt exit fra Cham­pions Le­ague, hvor man me­get vel kan va­e­re tvun­get til sej­re i de to sid­ste op­gør mod Monaco og CSKA Moskva.

Tot­ten­ham ind­ta­ger tred­je­plad­sen med fi­re po­int, to po­int ef­ter Bay­er Le­ver­ku­sen på an­den­plad­sen, mens AS Monaco top­per grup­pen med ot­te po­int. RESTPROGRAMMET

22.11.2016, 18.00:

CSKA Moskva – Bay­er Le­ver­ku­sen

22.11.2016, 20.45:

AS Monaco – Tot­ten­ham

07.12.2016, 20.45:

Bay­er Le­ver­ku­sen – Monaco

07.12.2016, 20.45:

Tot­ten­ham – CSKA Moskva

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.