Land­stra­e­ner-stop ef­ter an­greb

BT - - SPORTEN -

Få da­ge før en EM-kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Sve­ri­ge er land­stra­e­ne­ren for Mon­te­ne­gros hånd­bold­her­rer stop­pet i job­bet. År­sa­gen er, at den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler Ste­van Vujovic tirs­dag sam­men med to an­dre per­so­ner kon­fron­te­re­de land­stra­e­ner Lju­bo­mir Obra­d­ovic med, hvor­for Vujovic og to an­dre spil­le­re ik­ke er ud­ta­get til kam­pen mod Sve­ri­ge.

For­lø­bet i epi­so­den blev så hef­tigt, at po­li­ti­et blev til­kaldt, og ef­ter­føl­gen­de valg­te Obra­d­ovic at kvit­te sit job.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.