DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Som vi kun­ne be­ret­te i dis­se spal­ter, har Par­tyBets valgt at tra­ek­ke stik­ket i Dan­mark – og det be­ty­der, at Bwin i ste­det gør co­me­ba­ck.

Det kom­mer til at ske om fi­re uger – helt pra­e­cist den 29. novem­ber, hvor det igen bli­ver mu­ligt at spil­le hos book­ma­ker­gi­gan­ten.

Sam­ti­dig kom­mer dan­sker­ne og­så til at si­ge far­vel til Spor­ting­bet og Scan­dic Book­ma­kers. De to book­ma­ke­re er nem­lig ejet af sam­me kon­cern som Bwin, og fra kon­cer­nens si­de har man valgt at sat­se alt på Bwin på det dan­ske mar­ked fra den 29. novem­ber.

I prak­sis be­ty­der det, at har man kon­to hos Spor­ting­bet og Scan­dic Book­ma­kers, bli­ver de au­to­ma­tisk mi­gre­ret til Bwin, og en even­tu­el sal­do hos de to book­ma­ke­re bli­ver lagt sam­men og over­ført til Bwin – li­ge­som igang­va­e­ren­de bonus­ser og­så over­fø­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.