2,00

BT - - SPORTEN -

Der bør alt an­det li­ge kom­me mål i den­ne kamp. Beg­ge hold er na­er­mest pi­sket til at gå ef­ter sej­ren ef­ter de tre før­ste kam­pe, hvor in­gen af de to hold har vun­det end­nu. Pa­nat­hin­ai­kos har he­le tre mand i ka­ran­ta­e­ne, som dog mest sva­ek­ker hol­dets de­fen­siv, mens Stan­dard for sin del har en del ska­der, som bå­de ram­mer of­fen­sivt og de­fen­sivt. Beg­ge hold kom til den før­ste kamp med en of­fen­siv til­gang til kam­pen, og den var da og­så bå­de chan­ce­rig og med fi­re mål. Der­for skal det va­e­re en fin be­ta­ling på mindst tre scor­in­ger i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.