1,85

BT - - SPORTEN -

Ni­ce vandt gan­ske fortjent i Østrig og bør føl­ge det op med end­nu en sejr i af­ten. Salz­burg er fal­det mar­kant i ni­veau før den­ne sa­e­son, hvor Red Bull sat­ser me­re på Leipzig, hvil­ket man bå­de kan se i den hjem­li­ge liga og i Eu­ro­pa. Ef­ter tre kam­pe uden po­int er Salz­burg me­re el­ler min­dre ude af tur­ne­rin­gen al­le­re­de nu og mø­der her det fran­ske fø­rer­hold. Ni­ce vir­ker til at sat­se gan­ske pa­ent på eu­ro­pa­ei­sk suc­ces, og skal vin­de den­ne kamp, hvis man skal gø­re sig re­a­li­sti­ske for­vent­nin­ger om at over­ha­le Kras­no­dar. Det lig­ner der­for et gan­ske sik­kert 1-tal i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.