2,45

BT - - SPORTEN -

Ski­ve har det på pa­pi­ret dår­lig­ste hold i ra­ek­ken, men har la­en­ge pra­este­ret over ev­ne. Nu vir­ker kur­ven til at va­e­re kna­ek­ket ef­ter tre ne­der­lag i tra­ek – blandt an­det som føl­ge af ska­der hos fle­re nøg­le­spil­le­re – hvil­ket er et pro­blem for den smal­le trup. Hels­in­gør har et for­nuf­tigt hold, selv om man solg­te Phi­lip Zin­ck­er­na­gel til Søn­derjy­ske, og kom­mer alt an­det li­ge med selv­til­lid ef­ter sej­ren over AB. Det ta­ler imod spil­let, at Hels­in­gør end­nu ik­ke har vun­det på ude­ba­ne og har en lang bus­tur til Ski­ve, men på ren klas­se er der va­er­di i et spil på 2-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.