Brø­let ’In­gen valg­kamp på Born­holm’

BT - - NYHEDER -

IN­TER­VIEW Auken me­ner, at EU’s pen­ge ale­ne blev brugt på EU-ak­ti­vi­te­ter un­der Fol­ke­mø­det. Aukens EU-grup­pe - Den Grøn­ne Grup­pe, der i sin tid god­kend­te bru­gen af pen­ge­ne, bak­ker op om for­kla­rin­gen, men si­ger sam­ti­dig, at Mar­gre­te Auken bur­de ha­ve in­for­me­ret dem om det igang­va­e­ren­de fol­ke­tings­valg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.