Stor­ken Diet­mar fik en pro­te­se

BT - - NYHEDER -

Det er et kra­e­ven­de job at va­e­re stork. Der skal byg­ges re­de, jag­tes frø­er og fodres un­ger. Og når man så sam­ti­dig kom­mer til ska­de, bli­ver li­vet ik­ke nem­me­re. For ny­lig var stor­ken Diet­mar fra Rü­ders­hau­sen i det nor­døst­li­ge Tys­kland så uhel­dig, at den i en ulyk­ke mi­ste­de det ene ben. Hel­dig­vis var der go­de råd at hen­te fra dy­re­spe­ci­a­li­sten Ot­to Bo­ck fra Du­der­stadt, der tog Diet­mar un­der si­ne vin­ger og la­ve­de en de­ci­de­ret stor­ke­pro­te­se til den uhel­di­ge fugl. En sand dy­re­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.