LA: Nu er stem­nin­gen god i blå blok

BT - - NYHEDER -

Trus­ler om valg og stri­be­vis af bit­re ud­ta­lel­ser. Det har ken­de­teg­net blå blok si­den au­gust, hvor re­ge­rin­gen pra­e­sen­te­re­de sin 2025-plan.

Den­gang fastslog Li­be­ral Al­li­an­ce, at man vil va­el­te re­ge­rin­gen, hvis ik­ke top­skat­ten bli­ver sat ned med fem pro­cent­po­int for al­le top­skat­tey­de­re.

Der­for er det en smu­le over­ra­sken­de nu at hø­re gla­de to­ner fra for­hand­lings­lo­ka­let i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et.

»Jeg sy­nes, der er en god stem­ning blandt de blå par­ti­er de­r­in­de,« si­ger Li­be­ral Al­li­an­ces po­li­ti­ske ord­fø­rer Si­mon Emil Am­mitzbøll ef­ter tors­da­gens mø­de i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, hvor fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V) i gang med en fe­ber­red­ning, der skal få fi­nans­lo­ven i hus på blot to uger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.