22-åri­ge Ka­ro­li­ne styr­te­de i dø­den

BT - - NYHEDER -

VANDREULYKKE Den un­ge dan­ske kvin­de – som iføl­ge me­di­et you.ca.za er iden­ti­fi­ce­ret som Ka­ro­li­ne Bol­vig Klindt – var ta­get ud for at van­dre med en ven ta­et på Nieu-Bet­he­s­da, da hun plud­se­lig mi­ste­de fod­fa­e­stet og faldt ned i en kløft.

Det forta­el­ler en tals­per­son for po­li­ti­et, Khaya Tonje­ni:

»To voks­ne gik langs en van­dre­sti på det hø­je­ste punkt i NieuBet­he­s­da sent søn­dag af­ten, da en 22-årig kvin­de – Ka­ro­li­ne Bol­vig Klindt – faldt om­kring 70 me­ter fra en klip­pe­af­sats. Det for­modes, at hun der­ef­ter rul­le­de om­kring ti me­ter, før hun stop­pe­de, li­ge før en kløft.«

Ka­ro­li­nes ven løb fem ki­lo­me­ter hen til en gård for at kal­de på hja­elp. Van­ske­ligt at nå frem til ste­det Sent søn­dag af­ten blev hun fun­det af po­li­ti­et, men først man­dag for­mid­dag var det mu­ligt at flyt­te hen­de fra ste­det på grund af van­ske­li­ge vej­r­for­hold. Hen­des liv stod ik­ke til at red­de.

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce har tid­li­ge­re be­kra­ef­tet over for BT, at en dansk kvin­de har mi­stet li­vet i Sydafrika.

»Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce kan be­kra­ef­te, at en dansk kvin­de er om­kom­met i Sydafrika, og de på­rø­ren­de er un­der­ret­tet. Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et har tavs­heds­pligt i per­sonsa­ger og kan der­for ik­ke op­ly­se yder­li­ge­re,« lød det.

Iføl­ge det syd­afri­kan­ske me­die He­rald Li­ves op­lys­nin­ger var den dan­ske kvin­de en ud­veks­lings­stu­de­ren­de.

BT har va­e­ret i kon­takt med den gård, hvor den dan­ske kvin­de op­holdt sig, før hun sam­men med ven­nen tog ud på van­dre­tu­ren, men de øn­sker ik­ke at kom­men­te­re sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.