Fri­kor­ps Dan­mark­sol­dat går fri

BT - - NYHEDER -

Der bli­ver ik­ke rejst til­ta­le mod en dansk mand, der i 2015 blev po­li­ti­an­meldt for at ha­ve med­vir­ket til for­bry­del­ser un­der An­den Ver­denskrig.

Det op­ly­ser statsad­vo­ka­ten for Øko­no­misk og In­ter­na­tio­nal Kri­mi­na­li­tet (SØIK) iføl­ge Ber­ling­s­ke.

Man­den er en 91-årig tid­li­ge­re Fri­kor­ps Dan­mark­sol­dat.

Han blev i 2015 an­meldt for for­bry­del­ser mod men­ne­ske­he­den, be­gå­et un­der An­den Ver­denskrig i den hvi­derus­si­ske ud­ryd­del­ses­lejr Bo­bru­isk.

An­mel­del­sen er ble­vet ind­gi­vet af is­ra­el­ske Efraim Zu­roff, der er kendt som ’na­zi­ja­e­ger’ og øver­ste di­rek­tør i Si­mon Wie­sent­hal Cen­te­rets af­de­ling for ef­ter­forsk­ning af na­zi­sti­ske krigs­for­bry­del­ser.

»Vi stand­ser ef­ter­forsk­nin­gen. Det gør vi, for­di der ik­ke er frem­kom­met op­lys­nin­ger om kon­kre­te for­bry­del­ser be­gå­et af de mista­enk­te, og for­di der ik­ke er frem­kom­met yder­li­ge­re op­lys­nin­ger, som ska­ber en ri­me­lig for­mod­ning om, at der er be­gå­et straf­ba­re for­hold,« si­ger che­fankla­ger Ste­en Be­ch­mann Ja­cob­sen til Ber­ling­s­ke.

An­led­nin­gen til an­mel­del­sen af den tid­li­ge­re Fri­kor­ps Dan­marks-sol­dat var en bog­ud­gi­vel­se i 2014.

Den 91-åri­ge har i dag få­et nyt navn og bor i ho­ved­stads­om­rå­det. Han blev ef­ter kri­gen idømt fa­engsel for sin rol­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.