DU SKAL BAG T

BT - - NYHEDER -

PBH (ito­pe­ra­tø­ren, red.) be­gik det al­vor­lig­ste til­lids­brud, men Qvortrup som che­fre­dak­tør føl­te sig fri­stet. Straf­fen skal va­e­re be­ty­de­lig. Den skal vir­ke af­skra­ek­ken­de Hen­rik Uhl Pe­der­sen, an­kla­ge­ren i går i Ret­ten i Se og Hør-sa­gen Ankla­ger kra­e­ver Kim Hen­nings­en Rol­le: Che­fre­dak­tør fra ju­ni 2009 til ju­ni 2013. Blev på sin før­ste ar­bejds­dag gjort be­kendt med kre­dit­kort­kil­den. Kon­se­kvens: Stod uden job, da sa­gen rul­le­de og blev si­den sy­ge­meldt. I dag: Hol­der fored­rag og har stif­tet sin egen kom­mu­ni­ka­tions­virk­som­hed Kcom.dk Skyld: Na­eg­ter sig skyl­dig.

28. april 2014 brag­te BT den før­ste ar­ti­kel om Se og Hørs så­kald­te tys-tys-kil­de, der kun­ne le­ve­re for­tro­li­ge op­lys­nin­ger om kend­tes og kon­ge­li­ges brug af kre­dit­kort. Sa­gen ud­sprang af tid­li­ge­re Se og Hør-jour­na­list Ken B. Ras­mus­sens fik­ti­ve ro­man ‘Li­vet, det for­ban­de­de’ om hans år på uge­bla­det. Op­lys­nin­ger om mindst 135 kend­te er til­gå­et Se og Hørs re­dak­tion. Fle­re har meldt Al­ler Me­dia A/S til po­li­ti­et. Sa­gen har ført til in­ter­ne un­der­sø­gel­ser hos bå­de Al­ler og Nets (det da­va­e­ren­de PBS), som kre­dit­kor­top­lys­nin­ger­ne blev ta­get fra. Ot­te per­so­ner og Al­ler Me­dia A/S som juri­disk per­son blev til­talt for bl.a. over­tra­e­del­se af ha­ck­er­pa­ra­graf­fen. Al­ler Me­dia A/S, tid­li­ge­re nyheds­chef Li­se Bon­de­sen og tid­li­ge­re re­dak­tions­chef Kim Bre­tov blev ved en til­stå­el­ses­sag 25. au­gust i år idømt hen­holds­vis bø­der på i alt 10 mio. kr. og seks må­ne­ders be­tin­get fa­engsel.

Op mod 2 års ube­tin­get fa­engsel til che­fre­dak­tø­ren Kim Hen­nings­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.