Ere

BT - - NYHEDER -

svin­der i glem­s­len el­ler bli­ver ta­bu.

»Sal­get er ble­vet sat i va­erk for at gi­ve in­ter­es­se­re­de mu­lig­hed for at få fin­gre­ne i ero­ti­ske va­er­ker, så va­erds­a­et­tel­sen af ero­tis­me ik­ke ud­dør,« skri­ver mu­se­et på sin hjem­mesi­de.

Pri­ser­ne spa­en­der fra godt 200 kr. til 75.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.