Oba­ma-par­ret sa­et­ter ind med slut­spurt for Cl­in­ton

BT - - NYHEDER -

De­mo­kra­ter­nes pra­esi­dent­kan­di­dat Hil­lary Cl­in­ton stil­ler med sit sta­er­ke­ste hold, når hun man­dag hol­der sit sid­ste valg­mø­de i Phila­delp­hia.

Pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma og før­ste­da­me Mi­chel­le Oba­ma er med på sce­nen li­ge­som Hil­lary Cl­in­tons mand, tid­li­ge­re pra­esi­dent Bill Cl­in­ton og de­res dat­ter Chel­sea, op­ly­ser de­mo­kra­ter­nes kampag­ne­stab.

Phila­delp­hia er den stør­ste by i Penn­sylva­nia, der er en af val­gets vig­ti­ge del­sta­ter. Der er 20 valg­mands­stem­mer på spil i del­sta­ten, og dem er der kamp om.

Re­pu­bli­ka­ner­nes kan­di­dat Do­nald Trump hå­ber at ap­pel­le­re til del­sta­tens va­el­ge­re med sit bud­skab om øko­no­misk op­rejs­ning.

Penn­sylva­nia er en af de sta­ter, der i høj grad har set ar­bejds­plad­ser for­svin­de, og Trump hå­ber at kun­ne ap­pel­le­re til man­ge ae­l­dre, hvi­de va­el­ge­re her.

Cl­in­ton hå­ber, at hun kan sik­re sig fler­tal­let af stem­mer­ne ved hja­elp af va­el­ger­ne i de me­re li­be­ra­le stor­by­er Phila­delp­hia og Pitts­burg.

FRE­DAG 4. NOVEM­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.