TRUMP2016CLINTON

BT - - NYHEDER -

I en ame­ri­kansk pra­esi­dentvalg­kamp be­ty­der fa­mi­li­en alt. Og li­ge fra be­gyn­del­sen af sin kampag­ne har Do­nald Trump haft sin ae­ld­ste dat­ter med helt frem­me i for­re­ste ra­ek­ke.

Det var så­le­des den 35-åri­ge Ivanka Trump, der in­tro­du­ce­re­de sin far ved det sto­re re­pu­bli­kan­ske kon­vent i Cle­veland. Det er Ivanka, der si­den for­å­ret har rejst lan­det tyndt for at over­ta­le isa­er de kvin­de­li­ge for­stadsva­el­ge­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.