Train­s­pot­ting ven­der

BT - - KULTUR -

kult­sta­tus for en ge­ne­ra­tion af un­ge men­ne­sker, for­di den – uden at døm­me – vi­ste et råt ung­doms­liv på li­vets skyg­ge­si­de, me­ner fil­m­eks­pert og lek­tor Pe­ter Schepe­lern fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. 90er­nes ung­dom­skul­tur »Jeg tror, at al­le, der var un­ge i 90er­ne, ken­der fil­men. Den blev kult, for­di den frem­stil­ler stof­mis­bru­ge­re på en fair og af­ba­lan­ce­ret må­de, uden at den gl­o­ri­fi­ce­rer dem. Der­u­d­over ram­mer fil­men ned i MTV-uni­ver­set, som pra­e­ge­de ung-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.