BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOTTE SCHARFF Jour­na­list

’I ha­ven med Dron­nin­gen’

Do­ku­men­tar­se­rie Jeg er for­holds­vis ny ud i kun­sten at an­la­eg­ge en ha­ve. Det er slet ik­ke så let. Der­for er jeg helt klart med og hå­ber på at få kon­ge­lig in­spira­tion til nye til­tag i min ha­ve i de kom­men­de fi­re uger. MOR­TEN CRONE SEJERSBØL Sport­s­chef

Ar­se­nal-Tot­ten­ham

Sport Der er ik­ke så me­get tvivl i den­ne we­e­kend. Jeg skal se The North Lon­don Der­by mel­lem Ar­se­nal og Tot­ten­ham. De to klub­ber ka­em­per en evig kamp om at va­e­re bedst, og i skri­ven­de stund er det 21 år og 179 da­ge si­den, Tot­ten­ham sidst slut­te­de en sa­e­son bed­re pla­ce­ret end Ar­se­nal. Bli­ver det den­ne sa­e­son?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.