In Ti­me

BT - - TV-GUIDE -

Året er 2169, hvor tid bog­sta­ve­lig talt er pen­ge, og men­ne­sker ik­ke bli­ver ae­l­dre end 25 år. Den ene­ste må­de at hol­de sig i li­ve på er at kø­be, stja­e­le el­ler ar­ve me­re tid. Will Sa­las le­ver fra mi­nut til mi­nut, ind­til han en dag får ad­gang til de ri­ges ver­den. Sam­men med en smuk, ung ar­ving prø­ver han at øde­la­eg­ge det kor­rup­te sy­stem. TV 2: 21.05

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.