Bed­rag

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV-GUIDE -

Ef­ter Ol­gas død er Mads me­re utå­l­mo­dig end no­gen­sin­de ef­ter at skaf­fe be­vi­ser mod Chri­sten­sen. Stik imod Al­fs og Hen­ri­et­tes øn­ske ta­ger han ud til Absa­lon, og der får han øje på no­get, som får stor be­tyd­ning for ef­ter­forsk­nin­gen: nem­lig Clau­dia. Og så er Si­mon sul­ten ef­ter at vi­se sig som en sta­erk di­rek­tør. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.