Fod­bold

BT - - TV-GUIDE -

Der er Lon­don-der­by, når Ar­se­nal får be­søg af Tot­ten­ham. "The Gun­ners" har vist god form den se­ne­ste tid, og de er med helt frem­me i top­pen. "Spurs" er og­så med frem­me, men Erik­sen og co. har haft pro­ble­mer de se­ne­ste uger. Va­er­ter­ne er sva­ge fa­vo­rit­ter på Emira­tes, hvor ga­ester­ne har hen­tet uaf­gjort de se­ne­ste to sa­e­so­ner. TV3+: 12.00

An­ne øn­sker sig et barn, men da hun in­gen mand har, va­el­ger hun at la­de sig kun­stigt be­frug­te – og så ta­ger hen­des liv el­lers fart! Det lyk­kes hen­de at bli­ve gravid med en ano­nym sa­ed­do­nor, men snart bli­ver hun fyldt af be­kym­rin­ger om do­norens ge­ne­ti­ske kva­li­te­ter. Med hja­elp fra en ve­nin­de lyk­kes det An­ne at fin­de den gla­de gi­ver. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.