Dan­ske­re på ...

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV-GUIDE -

Jens Nør­b­jerg fra Aulum i Midtjyl­land var for gan­ske få år si­den en af Jyl­lands suc­ces­ful­de land­ma­end med en ka­em­pe om­sa­et­ning. I dag har han nul kro­ner i ind­komst. Jens er ble­vet syg og har ret til ydel­ser fra det of­fent­li­ge, men har ik­ke mod­ta­get en krone. Hvis der ik­ke sa­et­tes ind, går han på tvang. Ga­elds­rå­d­gi­ver­ne for­sø­ger at red­de Jens. TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.