Ba­ge­dyst

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV-GUIDE -

En­de­lig er det fi­na­le­tid! De tre fi­na­li­ster skal ba­ge fran­ske fri­stel­ser med na­er­mest iko­nisk sta­tus i ba­ge­ver­de­nen, og her er spe­ci­elt én af del­ta­ger­ne på hjem­me­ba­ne. Og så har Met­te Blom­ster­berg ud­vik­let en gan­ske sa­er­lig op­skrift til fi­na­li­ster­nes hem­me­li­ge ud­for­dring. Til sidst får del­ta­ger­ne den ul­ti­ma­ti­ve ba­geud­for­dring. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.