Ope­ra­tion X

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV -

Fal­ske nav­ne, trus­ler om fy­rin­ger og ulov­lig mar­keds­fø­ring. Det er nog­le af me­to­der­ne i Pro­ba­na, som sa­el­ger le­der­kur­ser til of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner og pri­va­te virk­som­he­der for man­ge mil­li­o­ner kro­ner hvert år. Selv me­ner di­rek­tø­ren, at kur­ser­ne har nå­et "astro­no­mi­ske høj­der her­hjem­me". Mor­ten Spie­gel­hau­er går bag den eks­klu­si­ve fa­ca­de. TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.