Cool Dol­berg ta­end­te Ajax

BT - - EUROPA LEAGUE - 2016/17 -

og spil­le­de samt­li­ge 90 mi­nut­ter mod In­ter, hvor Frank de Bo­er for ny­lig er ble­vet fy­ret. Ga­ester­ne kom for­an, men med to mål i an­den halv­leg fik sy­deng­la­en­der­ne vendt kam­pen. Højb­jerg hav­de en god mu­lig­hed midt i an­den halv­leg, men hans skud­for­søg fra kan­ten af fel­tet end­te med at bli­ve blo­ke­ret.

Der var to dan­ske­re i fo­kus, da Zorya Luhansk og Fey­eno­ord spil­le­de uaf­gjort i Ukrai­ne.

Først score­de Ni­co­lai Jør­gen­sen sit ot­ten­de mål i de se­ne­ste ni kam­pe, da han pan­de­de et ind­la­eg fra Dirk Kuyt i mål.

Bol­den så ud til at va­e­re på vej ud over bag­linj­en, men den hol­land­ske ve­te­ran nå­e­de ak­ku­rat at ser­ve­re den per­fekt for dan­ske­ren, som uge­ne­ret kun­ne he­a­de den ind, mens Luhansk-spil­ler­ne pro­teste­re­de vildt.

Med må­let er den dan­ske an­gri­ber nu op­pe på 11 mål i al­le tur­ne­rin­ger i den­ne sa­e­son, og det er fle­re end no­gen an­den spil­ler i AEres­di­vi­sio­nen. Dob­belt gult Kort før pau­sen var det den dan­ske dom­mer Jakob Ke­hlet, som til­trak sig op­ma­er­k­som­he­den. Han døm­te straf­fe, da bol­den ram­te Eric Bot­teg­hin på hån­den in­de i fel­tet. Og da bra­si­li­a­ne­ren kort for­in­den hav­de få­et et gult kort, røg han og­så i bad, selv­om han for­søg­te at for­kla­re, at det var helt ufor­sa­et­ligt.

Ra­fa­el For­ster bra­end­te for­sø­get fra 11 me­ter-plet­ten, men Fey­eno­ords ke­e­per kun­ne ik­ke hol­de skud­det, og så fulg­te For­ster selv op og fik ud­lig­net til 1-1.

Selv­om Fey­eno­ord var en mand i un­der­tal he­le an­den halv­leg, for­må­e­de hjem­me­hol­det ik­ke at af­gø­re kam­pen, der end­te uden fle­re scor­in­ger.

Lands­holds­re­ser­ven Jo­nas Lös­sl hav­de en grim af­ten i må­let for Mainz. Den dan­ske ke­e­per måt­te hen­ten bol­den i eget net seks gan­ge, da det ty­ske hold var på be­søg i Bruxel­les, hvor An­der­le­cht lam­me­ta­e­ve­de dem 6-1. Det gik helt galt i de sid­ste par mi­nut­ter, hvor hjem­me­hol­det score­de tre gan­ge.

En­de­lig var Jens Stry­ger Lar­sen med i he­le kam­pen, da Au­stria Wi­en på hjem­me­ba­ne tab­te 2-4 til AS Ro­ma ef­ter 1-2 ved pau­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.