’Vil gå an­dre ve­je’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NYE VE­JE Finn Tra­erup-Han­sen får ik­ke sin kon­trakt med Bad­min­ton Dan­mark for­la­en­get. Der­med skal for­bun­det ha­ve ny sport­s­chef, når Finn Tra­erup-Han­sens kon­trakt ud­lø­ber 31. marts 2017. Det med­del­te Bad­min­ton Dan­mark i en pres­se­med­del­el­se i går.

»Vi har va­e­ret ove­nud til­fred­se med Finns ar­bej­de i de snart 12 år, han har va­e­ret i Bad­min­ton Dan­mark. Vi vil ger­ne si­ge ham tak for hans helt unik­ke, grun­di­ge og gen­nem­før­te ar­bej­de, men vi øn­sker at gå nog­le an­dre ve­je på eli­te­o­m­rå­det, her­un­der i sa­er­de­les­hed he­le ta­len­t­om­rå­det.«

»Og for­bun­det øn­sker, at det bli­ver en ny per­son, som igangs­a­et­ter det nye se­tup,« ly­der det fra Bad­min­ton Dan­marks for­mand, René Toft.

Ud­skift­nin­gen på po­sten som Vi øn­sker at gå nog­le an­dre ve­je på eli­te­o­m­rå­det, her­un­der i sa­er­de­les­hed he­le ta­len­t­om­rå­det sport­s­chef sker som en del af den nye fi­re­åri­ge OL-cy­klus frem mod som­mer­le­ge­ne i Tokyo 2020.

»Når jeg kig­ger til­ba­ge på det, ind­sat­sen har ka­stet af sig, er jeg fak­tisk tem­me­lig godt til­freds. Ik­ke mindst med det­te år 2016, som har va­e­ret et for­ry­gen­de år med fle­re ver­dens­klas­se­re­sul­ta­ter og med teg­nin­ger af et for­nuf­tigt fun­da­ment for dansk lands­holds­bad­min­ton de kom­men­de år,« si­ger Finn Tra­erup-Han­sen.

Han har va­e­ret an­sat i Bad­min­ton Dan­mark i to om­gan­ge. Først som land­stra­e­ner 1992-1995 og si­den 2005 som sport­s­chef. I den mel­lem­lig­gen­de pe­ri­o­de var han land­stra­e­ner i Au­stra­li­en og sport­s­chef i Eng­land. /ritzau/ FLOT­TE RE­SUL­TA­TER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.