DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det gjor­de ondt på Es­b­jergs spil­le­re og fans, da de man­dag luk­ke­de seks mål ind i Aar­hus. Kam­pen og re­sul­ta­tet var et nyt lav­punkt i et ef­ter­år, der er gå­et fra skuf­fel­se til skuf­fel­se for ve­stjy­der­ne.

Skal man tro od­ds­sa­et­ter­ne fra Dan­ske Spil, så bli­ver der ik­ke me­get at mun­tre sig over re­sten af sa­e­so­nen. Så­le­des får man blot od­ds 1,25 på, at Es­b­jerg over­vin­trer på sid­ste­plad­sen i grund­spil­let.

»Es­b­jerg lig­ner et hold, der har sva­ert ved at sa­et­te 90 go­de mi­nut­ter sam­men. De var for­an mod AGF, men faldt helt sam­men ef­ter pau­sen. De har en kamp mod OB in­den vin­ter­pau­sen, og det bli­ver en nøg­le­kamp. OB lig­ger li­ge over Es­b­jerg, men de­res ind­byr­des kamp spil­les i Oden­se, og vi tror, at fyn­bo­er­ne er lidt sta­er­ke­re, så vi for­ven­ter, at Es­b­jerg må over­vin­tre sidst,« si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.