1,54

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

To af de mindst må­l­ri­ge hold i ra­ek­ken tør­ner sam­men her, og det er da og­så sva­ert at se man­ge mål kom­me. Ga­ze­lec Ajac­cio spil­ler me­get kon­trol­le­ret, og hol­dets seks hjem­me­kam­pe er al­le endt med mak­si­malt to mål. Der­til kom­mer, at top­sco­rer Jo­hn Ts­hi­bum­bu er uden­for med en ska­de, hvil­ket ik­ke skal gø­re spil­let dår­li­ge­re, om­end va­er­ter­ne og­så mang­ler for­sva­re­ren Cedric Ho­un­tond­ji. Red Star er ret de­fen­si­ve på frem­med gra­es, hvor der blot er sco­ret ot­te gan­ge i hol­dets seks ude­kam­pe, hvor­for det ret op­lagt lig­ner mak­si­malt to mål hér.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.