2,35

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

In­ter­es­sant od­ds på man­ge mål i den­ne kamp. Tours er ra­ek­kens med af­stand mest må­l­ri­ge hold, og det er ik­ke til­fa­el­digt, for der er man­ge chan­cer i hol­dets kam­pe - se­ne­st bra­end­te man fle­re sto­re til­bud mod Red Star, for så igen at se for­sva­ret fal­de helt sam­men. Brest er og­så re­la­tivt må­l­ri­ge af et hold at va­e­re i den na­est­bed­ste ra­ek­ke i Frank­rig. De fø­rer ra­ek­ken og er da og­så na­est­mest scoren­de af al­le, men la­ve­de igen sto­re de­fen­si­ve fejl mod Lens, som da og­så blev straf­fet. Beg­ge hold er bed­re til at an­gri­be end til at for­sva­re, så gå ef­ter mindst tre mål hér.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.