2 ,01

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AGF fik en storsejr se­ne­st mod Es­b­jerg, men det var me­re på grund af et to­talt sam­men­brud hos bund­hol­det end en god pra­e­sta­tion fra AGF. Sej­ren kan gi­ve selv­til­lid, men det er sta­dig sva­ert at se, at de skal va­e­re så sto­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. Sil­ke­borg er in­de i en rig­tig god pe­ri­o­de, og i de se­ne­ste ot­te kam­pe har man kun tabt i Par­ken til FC Kø­ben­havn. Det pas­ser Pe­ter Sørensen al­de­les fint at over­la­de ini­ti­a­ti­vet til AGF, og nok har AGF et fint top­ni­veau, men bund­ni­veau­et har ik­ke va­e­ret skra­em­men­de, for at si­ge det pa­ent. God va­er­di i X2.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.