Kvin­de dra­ebt af kniv­stik i Her­lev

BT - - NYHEDER -

En kvin­de er fre­dag af­ten ble­vet fun­det dra­ebt af kniv­stik i El­ver­par­ken i Her­lev vest for Kø­ben­havn.

Det op­ly­ser Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti.

»En 32-årig dansk kvin­de er ble­vet fun­det i El­ver­par­ken. Hun er fun­det dra­ebt af kniv­stik,« si­ger vagt­chef Thomas Chri­sten­sen.

Po­li­ti­et er på ste­det med fle­re pa­trul­je­vog­ne og en hund­e­pa­trul­je.

An­mel­del­sen kom klok­ken 19.20. En am­bu­lan­ce var ryk­ket ud til ste­det, og kvin­den blev er­kla­e­ret død af en aku­t­la­e­ge. Hun er ramt af fle­re kniv­stik, op­ly­ser po­li­ti­et i en pres­se­med­del­el­se.

»Om­rå­det om­kring ste­det er af­spa­er­ret, imens der fo­re­ta­ges tekniske undersøgelser. Kvin­dens iden­ti­tet er kendt af po­li­ti­et,« ly­der det.

Par­ken lig­ger i et be­bo­el­ses­om­rå­de og na­er en fol­ke­sko­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.