Tys­kland ad­va­rer mod for­sin­ket bre­xit

BT - - NYHEDER -

Tys­klands uden­rigs­mi­ni­ster ad­va­rer Stor­bri­tan­ni­en mod at for­sin­ke for­hand­lin­ger­ne om vej­en ud af EU.

Mel­din­gen kom­mer i kølvan­det på den bri­ti­ske lands­rets af­gø­rel­se tors­dag. Her­af frem­gik det, at den bri­ti­ske re­ge­ring skal ha­ve par­la­men­tets god­ken­del­se, før den på­be­gyn­der sin ud­mel­del­se af EU.

»Det er nød­ven­digt, at for­hand­lin­ger­ne be­gyn­der hur­tigt, selv om ret­ten har be­slut­tet, at par­la­men­tet skal in­vol­ve­res.«

Det sag­de Tys­klands uden­rigs­mi­ni­ster Frank-Wal­ter Ste­in­mei­er efter et mø­de med den bri­ti­ske uden­rigs­mi­ni­ster Bo­ris Jo­hn­son i Ber­lin fre­dag.

Jo­hn­son sag­de fre­dag, at af­gø­rel­sen ik­ke vil få be­tyd­ning for den for­ven­te­de tids­plan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.