Am­fe­ta­min gi­ver lan­ge straf­fe

BT - - NYHEDER -

Den 42-åri­ge Pia Hors­bøll ble­vet fre­dag i Ret­ten i Ran­ders idømt tre års fa­engsel, og den 42-åri­ge Kenneth Sø­ren­sen syv års fa­engsel for omfattende narkokri­mi­na­li­tet.

Sa­ger­ne ind­går i et stør­re sagskom­pleks om narkokri­mi­na­li­tet.

De to døm­te er blandt en stør­re grup­pe på 22 per­so­ner, som po­li­tiets spe­ci­al­grup­pe Task For­ce Vest an­holdt i en stør­re ak­tion i ju­ni.

Kenneth St­ef­fen­sen blev dømt for be­sid­del­se af cir­ka ot­te ki­lo am­fe­ta­min med hen­blik på vi­de­re­over­dra­gel­se til en stør­re kreds.

Pia Hors­bøll blev pri­ma­ert dømt for at ha­ve mod­ta­get og op­be­va­ret et ki­lo am­fe­ta­min af den 42-åri­ge mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.