Ting i mit liv’

BT - - NYHEDER -

Det er ret en­somt at ma­le. Det skal det og­så va­e­re … men når man er ude at op­tra­e­de, er det her og nu. Det er kon­tant af­reg­ning. Det har jeg sav­net

LEIF SYL­VE­STER Født: Ful­de navn: Vok­se­de op: Op­rin­de­ligt ud­la­ert som tøm­rer. Men ef­ter­hån­den tog kunst­ma­le­ri­et me­re og me­re over. De­bu­te­re­de i slut­nin­gen af 1960er­ne på Kunst­ner­nes Ef­ter­år­s­ud­stil­ling, hvor han og­så mød­te Erik Clau­sen. Sam­men be­gynd­te de at ud­stil­le de­res ma­le­ri­er på ga­der­ne og op­t­rå­d­te med de­res le­gen­da­ri­ske sam­funds­sa­ti­ri­ske gø­gl. Leif Syl­ve­ster dan­ne­de ban­det Syl­ve­ster og sva­ler­ne, hvor en af hans eks-ko­ner, Eva Mad­sen, var san­ger. De la­ve­de bl.a. ka­em­pe­hit­tet ’Mor­mors ko­lo­ni­ha­ve­hus’ i 1980er­ne, som Leif Syl­ve­ster har skre­vet tekst og mu­sik til. For­lod den mu­si­kal­ske sce­ne i 1980er­ne for at ka­ste sig hel­hjer­tet over kunst­ma­le­ri­et. Med­vir­ke­de ved si­den i samt­li­ge af ven­nen Erik Clau­sens film. Men har og­så haft mar­kan­te rol­ler i tv-se­ri­er som ’Taxa’ og ’Ri­ta’. Far til fem børn, som han har med tre for­skel­li­ge kvin­der. Er i dag ka­e­re­ste og sam­bo­en­de med Lis­beth Clau­sen. For­le­den kom singleud­spil­let ’Ci­ty dog’ fra det kom­men­de al­bum ’Ama­ger’, der ud­kom­mer til fe­bru­ar. Til marts ta­ger han på tur­né med ban­det Fa­mily and Fri­ends, som han har dan­net til lej­lig­he­den.

18. april 1940 i Kø­ben­havn. Leif Syl­ve­ster Pe­ter­sen. Ama­ger om­kring Holm­blads­ga­de­kvar­te­ret og er søn af en tøm­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.