Eks­pert­pa­ne­let

BT - - NYHEDER -

Se­ba­sti­an Stil­bo,

25 år ar­bej­der som salgs­kon­su­lent og bor i Roskil­de. Han har va­e­ret til J-dag syv år i streg og sy­nes, at det er en fest­lig og god af­ten i by­en med dren­ge­ne.

Jes­per Rauff Schultz,

27 år er ud­dan­net bi­o­log og har bryg­get øl i fle­re år. Han bor i Kø­ben­havn, og min­des, at han sidst delt­og i J-dag til­ba­ge i 2008.

Christian An­der­sen,

52 år ar­bej­der med jour­na­li­stik og kom­mu­ni­ka­tion og bor i Kø­ben­havn. Han har skre­vet om og an­meldt øl i me­re end ti år. Christian kan ik­ke hu­ske, hvor­når han sidst har va­e­ret til J-dag.

Bai­jie Curdt-Chri­sten­sen,

27 år ar­bej­der som fre­elan­ce fo­to­graf samt bar­ten­der på øl- og co­ck­tail­ba­ren Lid­ko­eb i Kø­ben­havn. Hun bor i Kø­ben­havn og til­står, at hun mod­vil­ligt var til J-dag sid­ste år. BLINDSMAGNING

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.