Luksus-Vol­vo uden for­sa­e­de

BT - - BILER -

S90 Ex­cel­len­ce hed­der bi­len, som skal ind­le­de en ny ae­ra for Vol­vo i Shang­hai. Vol­vo­en bli­ver en ki­ne­sisk pro­du­ce­ret, op­gra­de­ret ver­sion af den nye S90 se­dan og skal va­e­re en luksus­mo­del i top­pen af klas­sen. I S90 Ex­cel­len­ce har Vol­vo bl.a. fjer­net det for­re­ste pas­sa­ger­sa­e­de, for mo­del­len hen­ven­der sig al­li­ge­vel til kun­der, der har chauf­før til rå­dig­hed. Og uden for­sa­e­de bli­ver der me­re plads til at slap­pe af el­ler ar­bej­de un­der­vejs. S90 Ex­cel­len­ce kom­mer til Eu­ro­pa na­e­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.