Dansk ø solgt til hem­me­lig kø­ber

BT - - TV/RADIO -

En unavn­gi­ven kø­ber har gi­vet sig selv en tid­lig ju­le­ga­ve, lidt ud over det sa­ed­van­li­ge. En ø.

Den godt og vel 100 hektar sto­re ø Eg­holm, der lig­ger i Sto­re­ba­elt ud for Ska­els­kør, er ble­vet solgt, efter at den først på som­me­ren blev sat til salg for 23,5 mil­li­o­ner kro­ner.

Kø­be­ren og ved­kom­men­des even­tu­el­le fa­mi­lie bli­ver øens ene­ste be­bo­e­re. Dog bor der om­trent 160 men­ne­sker på na­boø­en Ager­sø, som er for­bun­det til Eg­holm via en da­em­ning.

Na­bo­er­ne må ven­te med at hø­re om pla­ner­ne.

»Jeg ved godt, at be­bo­er­ne på Ager­sø ven­ter spa­endt og selv­føl­ge­lig me­get ger­ne vil hø­re, hvad pla­ner­ne er for øen, men det kan jeg ik­ke forta­el­le. Der lig­ger som­mer­hu­se og en kur­su­se­jen­dom på øen, men det er ik­ke mit ind­tryk, at den nye ejer vil bru­ge byg­nin­ger­ne til no­get. Øen skal bru­ges helt pri­vat,« si­ger As­ger Ol­sen til TV ØST.

»Det er en per­son, der øn­sker fred og ro, og som kan li­de sit eget sel­skab, og der er øen jo ide­el. Der er et rigt dy­re­liv med må­ger og ed­der­fug­le,« si­ger ejen­doms­ma­eg­ler As­ger Ol­sen om den nye ejer.

Eg­holm har de se­ne­ste 30 år va­e­ret ejet af et fir­ma, som har brugt øen til kur­sus- og ud­dan­nel­ses­cen­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.