Mu­ren er gen­rejst

BT - - SPORTEN -

TIL­BA­GE PÅ SPO­RET fo­re­gå­en­de tra­e­ner Bru­ce Boud­reau at la­de sin må­l­mand spil­le kam­pen til en­de. Li­ge­som han bak­ke­de Fre­de­rik An­der­sen op ef­ter­føl­gen­de.

»Han er min må­l­mand. Jeg vil ha­ve, at han skal spil­le. Jeg kun­ne hi­ve ham ud af kam­pen og si­ge ’OK, så fik du den!’, men hvad har jeg så vist ham? For mig ga­el­der det om, at han man­der sig op sam­men med re­sten af spil­ler­ne, kom­mer med den na­e­ste red­ning og gi­ver os en chan­ce for at kom­me til­ba­ge og vin­de kam­pen. Det kan han ik­ke gø­re, hvis han sid­der på ba­en­ken,« sag­de Mi­ke Babco­ck til AP iføl­ge fox­news.com efter 3-7-ne­der­la­get til Tampa Bay. Strå­len­de red­nings­pro­cent Si­den da har Fre­de­rik An­der­sen stå­et på mål i fi­re ud af fem kam­pe for Tor­on­to og vun­det de tre. Hans red­nings­pro­cent er og­så støt ste­get fra 93,5 27. ok­to­ber til 97,7 nat­ten til i går mod Buf­fa­lo.

Den ro­li­ge dan­sker blev da og­så kå­ret til kam­pens bed­ste spil­ler mod Buf­fa­lo og fik fortjent ros fra hold­kam­me­ra­ter­ne.

»Han har va­e­ret fan­ta­stisk for os,« sag­de Mit­chell Mar­ner, der score­de Tor­on­tos to mål, til nhl.com om Fre­de­rik An­der­sen.

»Han har va­e­ret vo­res bed­ste spil­ler på isen hver af­ten, og han gi­ver os mu­lig­he­den for at vin­de. Når man har en må­l­mand som ham, har man og­så selv­til­lid på den for­re­ste del af ba­nen,« sag­de Mar­ner.

Og der er in­gen tvivl om, at hold­kam­me­ra­ter­ne har stor til­tro til Fre­de­rik An­der­sen.

»Det er ut­ro­ligt. Jeg er vir­ke­lig glad på hans veg­ne. Tre kam­pe in­de i sa­e­so­nen var vis­se folk al­le­re­de på nak­ken af ham, hvil­ket jeg ik­ke for­står. Han er en ut­ro­lig må­l­mand, og han stjal sej­ren til os i af­ten (nat­ten til i går, red.),« sag­de Tor­on­tos cen­ter Ty­ler Bozak.

Det var iøvrigt før­ste gang si­den 29. ja­nu­ar 2013, at Tor­on­to vandt over Buf­fa­lo på ude­ba­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.