DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Trods en sta­erk ind­sats måt­te FC Kø­ben­havn nø­jes med 0-0 i Par­ken mod Lei­ce­ster.

Det får book­ma­ker­ne til at ned­ju­ste­re for­vent­nin­ger­ne til de dan­ske me­stres mu­lig­hed for at kom­me vi­de­re til 1/8-fi­na­ler­ne i Cham­pions Le­ague.

Så­le­des er Dan­ske Spil nu i tre gan­ge pen­ge­ne på, at FC Kø­ben­havn er blandt de sid­ste 16 hold i Cham­pions Le­ague, mens Nor­di­cBet ek­sem­pel­vis er helt op­pe i od­ds 3,70.

»Med 0-0-re­sul­ta­tet mod Lei­ce­ster har FCK nu pla­ce­ret sig i en si­tu­a­tion, hvor de er pi­sket til at slå FC Por­to i Par­ken i na­e­ste run­de. I ly­set af FCK’er­nes sta­er­ke form er det ik­ke helt ure­a­li­stisk. Portu­gi­ser­ne er dog sta­dig et klas­se­mand­skab med mas­ser af Cham­pions Le­ague-ru­ti­ne i ba­ga­gen, så vi hol­der chan­ce­vur­de­rin­gen ne­de på 25 pro­cent,« si­ger pres­se­chef Thomas Holm fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.