UGENS APP

BT - - NOTER - Navn: Kra­e­ver: Pris:

Bre­at­he, Cal­m­ing Re­min­ders. IOs 10.0. Gra­tis. Er du stres­set el­ler tra­en­ger du ba­re til lidt ek­stra fo­kus, så down­lo­ad ap­pen Bre­at­he, der gu­i­der dig gen­nem dag­li­ge vej­rtra­ek­nings­ø­vel­ser. Indstil ap­pen til hvor lan­ge øvel­ser, du vil la­ve, og den kom­mer selv op og min­der dig om, hvor­når det er tid til at tra­ek­ke vej­ret – dybt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.