Ab­so­lu­te Be­gin­ners

BT - - NOTER -

Fat mod og Yves Ro­chers nye hig­hligh­ter duo (per­lemor og lys kob­ber) – ’Il­lu­mi­nat­ing po­w­der duo’ – hvis du end­nu ik­ke me­strer stro­bin­gens ae­d­le ap­pli­ke­rings­kunst. Ro­chers hig­hligh­ter gi­ver et sub­tilt og na­tur­ligt re­sul­tat. 129 kr. Yves-ro­cher.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.