Hel­la Joof

BT - - INTERVIEW -

• 53 år. • Ud­dan­net sku­e­spil­ler i 1990. • Gift med la­e­ge Hen­rik Jep­sen. • Mor til Oli­via, der er 28 år. • Har in­stru­e­ret syv spil­le­film og fi­re tv-se­ri­er. Bl.a. ’All In­clu­si­ve’ (2014), ’Sover Dol­ly på ryg­gen?’ (2012) og tv-se­ri­en ’Bed­re skilt end al­drig’ (2016). • Hol­der fored­rag og med­vir­ker i ’Mads og Mo­nopo­let’ på DR. • Har skre­vet fle­re bør­ne­bø­ger og en digtsam­ling. • Ak­tu­el med bo­gen ’Pap­ma­chéreg­len og an­dre glim­ren­de le­vereg­ler fra li­vets lovsam­ling’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.