BT på ro­ad­trip i USAs syd­sta­ter

BT - - NYHEDER -

På tur gen­nem Do­nald Trumps bag­ha­ve i det nor­malt re­pu­bli­kan­ske syd op til det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg på tirs­dag I DAG: Tal­la­has­see - er ho­vedsta­den i del­sta­ten Fl­o­ri­da og for­bin­del­ses­led mel­lem det syd­li­ge USA og Fl­o­ri­da. Det er den stør­ste han­dels­by i om­rå­det og cen­ter for land­brug. By­en er en af de få stor­by­er i USA med et in­di­ansk navn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.