Ni­ge­ri­as mi­li­ta­er fin­der bort­ført sko­lepi­ge

BT - - NYHEDER -

End­nu en af de me­re end 200 sko­lepi­ger, som blev bort­ført af mi­li­tan­te is­la­mi­ster fra Boko Ha­ram-grup­pen i 2014, er ble­vet fun­det af sol­da­ter, op­ly­ser en tals­mand for det ni­ge­ri­an­ske mi­li­ta­er.

Tals­man­den, Sa­ni Us­man, si­ger, at pi­gen blev op­da­get tid­ligt i går mor­ges af sol­da­ter, som un­der­søg­te per­so­ner, som var und­slup­pet fra Boko Ha­rams ba­se i Sam­bisa-jung­len i Pulka i del­sta­ten Bor­no.

Pi­gen - Mary­am Ali Maiy­an­ga - blev op­da­get sam­men med sin 10 må­ne­der gam­le søn, si­ger mi­li­ta­e­rets tals­mand. I sid­ste må­ned blev 21 af de bort­før­te pi­ger fri­gi­vet af Boko Ha­ram ef­ter for­hand­lin­ger med re­ge­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.