Tid­li­ge­re pra­est an­kla­get for mil­li­onfusk

BT - - NYHEDER -

På man­dag skal en 52-årig kvin­de fra Ska­els­kør-om­rå­det for Ret­ten i Na­est­ved, hvor hun er til­talt for at ha­ve stjå­let i alt 8,7 mio. kr. fra en nu af­død ae­l­dre da­me. Det skri­ver Sja­el­land­ske.

Sja­el­land­ske er­fa­rer, at kvin­den og­så var fun­ge­ren­de pra­est i pe­ri­o­den, hvor svind­len stod på, hvil­ket kan va­e­re for­kla­rin­gen på, hvor­dan hun har kun­net fu­ske med kir­ke­bo­gen, så­dan som det står be­skre­vet i an­kla­ge­skrif­tet.

I april 2010 har den sig­te­de via in­ter­net­tet for­søgt at op­gi­ve of­fe­ret som sin mor på sin fød­sels- og dåb­sat­test i den elek­tro­ni­ske kir­ke­bog. For at den 52-åri­ge kvin­de kun­ne frem­stå som det af­dø­de of­fers livs­ar­ving, ma­ni­p­u­le­re­de hun til­ba­ge i 2010 og­så med an­dre of­fent­li­ge do­ku­men­ter for at få det til at se ud, som om of­fe­ret var kvin­dens mor. Kvin­den har til hu­se i Ska­els­kør-om­rå­det, men har og­så bo­et i Na­est­ved i en pe­ri­o­de. Hun na­eg­ter sig skyl­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.