Gi­gant­me­teor skab­te må­ne­kra­ter

BT - - NYHEDER -

Det var ik­ke tre min­dre me­te­o­rer, men et en­kelt gi­gant­me­teor på 64 ki­lo­me­ter i di­a­me­ter, der skab­te Må­nens stør­ste kra­ter for 3,8 mil­li­ar­der år si­den. Det fast­slår et in­ter­na­tio­nalt hold af astro­no­mer og ge­o­lo­ger fra blandt an­det Mas­sa­chu­setts In­sti­tu­te of Te­ch­no­lo­gy (MIT) i et nyt stu­die. Kra­te­ret lig­ger helt yderst til ven­stre på den si­de af Må­nen, der ven­der i vo­res ret­ning, og det er sva­ert at få øje på fra Jor­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.