Hvi­de løg­ne gør dig til lyst­løg­ner

BT - - NYHEDER -

Hvis du har det med at slip­pe en lil­le, hvid løgn, er du me­re til­bø­je­lig til at ud­vik­le dig til en va­skea­eg­te lyst­løg­ner, forta­el­ler blandt an­dre bri­ti­ske for­ske­re fra Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don. Hjer­nen vaen­ner sig nem­lig med ti­den til at ly­ve. »Ta­enk på det som par­fu­me. Du kø­ber en ny par­fu­me, og den har en sta­erk duft. Et par da­ge se­ne­re duf­ter den min­dre sta­er­kt. En må­ned se­ne­re re­gi­stre­rer du dår­lig nok duf­ten,« si­ger lek­tor Ta­li Sha­rot fra Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.