’’ ’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Jeg har brugt et halvt år på at fin­de ud af, hvad kvin­der vil ha­ve: De vil ha­ve sko Jeg fe­ster na­e­sten al­drig til me­re end klok­ken 12. Jeg hil­ser på al­le, jeg mø­der til fe­sten, jeg sør­ger for, at folk la­eg­ger ma­er­ke til mig, og så si­ger jeg, at jeg skal på toilet­tet, men går hjem i ste­det. På den må­de har al­le set, at jeg har va­e­ret til fe­sten, men in­gen har lagt ma­er­ke til, at jeg gik Hvis du ta­en­ker på, hvor se­ri­øs jeg er i for­hold til at fyl­de ho­ve­d­et med po­si­tivt tan­ker: Jeg ser én slags film. Dem med en ‘hap­py en­ding’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.