Goog­le in­ve­ste­rer i Snap­chat

BT - - NYHEDER -

Be­skedtje­ne­sten Snap­chat bli­ver snart børsno­te­ret. Den vold­somt po­pu­la­e­re be­skedtje­ne­ste for­ven­tes at bli­ve mil­li­ar­der og at­ter mil­li­ar­der af dol­lar va­erd.

Men al­le­re­de in­den børsno­te­rin­gen ser det ud til, at in­ter­net­gi­gan­ten Goog­le har sik­ret sig en bid. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Goog­les mo­der­sel­skab Alp­ha­bet har nem­lig på sin hjem­mesi­de lagt Snap­chats logo op un­der li­sten af fir­ma­er, som man har in­ve­ste­ret i.

In­ve­ste­rin­gen lig­ger un­der dat­ter­sel­ska­bet Ca­pi­talG, der ere an­svar­lig for Goog­les in­ve­ste­rin­ger. Se­ne­st har Ca­pi­talG lagt pen­ge i Airb­nb.

I sid­ste må­ned hy­re­de Snap­chat, der la­der si­ne bru­ge­re sen­de bil­le­der og vi­deo til hin­an­den i små klip, der kun kan ses én gang, in­ve­ste­rings­ban­ker­ne Mor­gan Stan­ley og Gold­man Sa­chs til at un­der­sø­ge mu­lig­he­der for en børsno­te­ring.

Den skal iføl­ge Re­tu­ers va­er­disa­et­te Snap­chat til 25 mil­li­ar­der dol­lar, 168 mil­li­ar­der kro­ner.

Snap­chat har iføl­ge de se­ne­ste tal over 150 mil­li­o­ner må­ned­li­ge bru­ge­re.

Alp­ha­bet ejer, ud­over de kend­te Goog­le-pro­duk­ter som sø­ge­ma­ski­ne, kort og email, og­så strea­m­ingtje­ne­sten YouTu­be.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.