V

BT - - BT SONDAG -

»De tra­di­tio­nel­le dan­ske vin­ter­ret­ter er skøn­ne, og vi el­sker dem, men de frem­står ty­pisk og­så lidt bru­ne el­ler far­ve­lø­se,« si­ger BTs grønt­sagskok Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler.

Her ta­en­ker hun på ty­pi­ske sim­re­ret­ter som mør­br­ad­gry­de, kødsovs, tar­te­let­ter el­ler bøf stro­ga­noff.

Ret­ter med sovs og sm­ovs, som var­mer os in­de­fra, men og­så ret­ter, som ik­ke er ’født’ med ud­pra­e­get man­ge grønt­sa­ger.

»Der er sja­el­dent ta­enkt grønt ind i dem. Men det er nemt at fri­ske de

’’

’bru­ne’ ret­ter op med lidt grønt. Der skal ik­ke så me­get til,« un­der­stre­ger Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler.

Et af hen­des eg­ne ynd­lings­fif er at py­n­te vin­ter­ret­ter­ne med hak­ke­de ur­ter, ae­b­ler og pa­e­rer. Og stil­le skå­le med det hak­ke­de grønt på mid­dags­bor­det, så fa­mi­li­en kan sup­ple­re med me­re py­nt un­der­vejs.

»Du skal ik­ke la­ve ret­ten helt om. El­ler drop­pe mør­br­ad­gry­den og er­stat­te den med ve­ge­tar­mad. Det er slet ik­ke nød­ven­digt at gå så ra­di­kalt til va­er­ks. Ba­re drys hak­ket grønt, frugt og ur­ter på – det pif­ter ge­val­digt op og let­ter ret­ten me­get,« ly­der hen­des råd.

Er du frisk på en lidt me­re ind­gri­ben­de grønt­sag­fi­ce­ring af di­ne vin­ter­ret­ter, kan det og­så nemt gø­res. Et godt ek­sem­pel er at la­ve ris af re­vet blom­kål el­ler, som Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler vi­ser i den­ne uge, pas­ta af gra­eskar.

»Når du skif­ter pasta­en ud med gra­eskar­n­ud­ler, får du sta­dig den lidt fe­de kødsovs, men den ba­lan­ce­res med de let­te gra­eskar­n­ud­ler. På den må­de får du lidt grønt, men ik­ke den sam­me kno­ck­out på so­fa­en bag­ef­ter, som hvis du hav­de ser­ve­ret kødsovsen med al­min­de­lig pas­ta,« si­ger Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.