FAKTA

BT - - BT SONDAG -

Tho­mas Hartmann (f. 1969) de­bu­te­re­de som stan­dupko­mi­ker i 1996, in­spi­re­ret af Las­se Rim­mer, der op­t­rå­d­te på en gra­esk fe­ri­eø i som­me­ren 1996. Det før­ste par år op­t­rå­d­te han na­e­sten gra­tis, mens han ar­bej­de­de som ma­nuskript­for­fat­ter på tv-pro­gram­mer for blandt an­dre Met­te Lis­by og An­ders Mat­t­he­sen. Si­den var han ma­nuskript­for­fat­ter på FC Lis­by, Ugen der gak, ra­diova­ert på Voi­ce og har skre­vet 11 af­snit af Langt fra Las Ve­gas og 12 af­snit af Jul på Vester­bro, Dolph og Wul­ff. Han med­vir­ke­de i fil­men Sor­te kug­ler, for­u­den en lang ra­ek­ke an­dre stan­dups­how som feks. Be­ta­max, der kør­te sid­ste år. Ek­stremt nør­det

2.

En for­nø­jel­se at gå med avi­ser

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.